Boekhouden voor Dummies

Welkom op de site Boekhouden voor Dummies van Kooperberg. Voor meer info over Kooperberg: KLIK HIER. Boekhouden voor Dummies is een boek van Marco Steenwinkel uit 2007. Wil je meer informatie over het boek of het boek bestellen: KLIK HIER

Boekhouden voor dummies: Aan welke zaken dien ik als ondernemer te denken voor mijn boekhouding en belastingen?

In onze ogen zijn er vijf stappen waaraan je dient te denken als je ondernemer bent voor je boekhouding en belastingen:

 1. Verzamelen van alle binnenkomende en uitgaande facturen
 2. Creatie met deze facturen van een Winst en Verliesrekening en BTW overzicht
 3. Invullen en verzenden van een BTW-aangifte via de portal van de belastingdienst
 4. Balans en creatie hiervan
 5. Doen van inkomstenbelastingaangifte of vennootschapsbelasting (hier komt ook loonbelasting en dividendbelasting bij kijken).

Boekhouden voor dummies: Welke soorten boekhouden zijn er?

Je hebt in feite twee methodes van boekhouden: Enkelvoudig boekhouden en dubbelboekhouden.

Enkelvoudig boekhouden draait om:

 • het inkoopboek – alle binnenkomende facturen.
 • het verkoopboek – alle uitgaande facturen
 • het financieel dagboek – alle binnenkomende en uitgaande kasstromen (debiteurenbeheer en crediteurenbeheer)
 • Voorraadboek – als je met voorraden werkt
 • BTW boek
 • Winst en verliesrekening

De balans wordt 1x per jaar ten behoeve voor de inkomstenbelasting aangifte gecreëerd

Dubbel boekhouden is hetzelfde als enkelvoudig boekhouden met het verschil dat er nu gebruik wordt gemaak van tegenboekingen. Met andere woorden bij dubbel boekhouden leer je wat debet en credit is. Terwijl je bij enkelvoudig boekhouden alleen de mutaties bijhoudt in de betreffende boeken. Dit betekent dat automatisch door het volgen van het dubbel boekhoudsysteem bij iedere boeking naast de winst en verliesrekening, nu ook de balans wordt herzien.

Boekhouden voor dummies: Welke ondernemingsvorm is het beste voor mij en welke boekhouding kan ik hier het op toepassen.

Als je kijkt naar de praktijk wordt enkelvoudig boekhouden vooral gebruikt door kleine ondernemingen (omzetten lager dan 500.000 euro). Vaak eenmanszaken en kleine VoFs. Dubbel boekhouden wordt gebruikt bij VoFs en BV’s. Dit heeft ook te maken met de administratiestroom. Voor eenmanszaken en VoF’s zonder voorraden omvatten de administraties niet meer dan 100-300 facturen per jaar. Voor grotere VoFs en BV’s zijn dit er vaak al snel meer. Daarnaast speelt dat bij BV’s (ook met kleine administraties) de onderneming niet fiscaal transparant is zoals bij eenmanszaak en VoF. Dat betekent dat iedere prive opname van de bedrijfsrekening een dividenduitkering is. Bij BV’s is daarom dubbel boekhouden geschikter dan enkelvoudig boekhouden.

 

Veel mensen vragen:”Kan ik nu beter een eenmanszaak starten of een BV”. Je kan deze vraag beantwoorden vanuit juridisch en fiscaal oogpunt. Vanuit fiscaal oogpunt (dus te betalen belasting) is een BV interessant vanaf ongeveer 170.000 euro winst per jaar. Met andere woorden, maak je minder dan 170.000 euro winst per jaar dan is een eenmanszaak fiscaal voordeliger. Dit komt vooral door het verplichte DGA loon – 42000 euro (inmiddels in 2017 45000 euro) (loonbelasting), dividendbelasting, vennootschapsbelasting (er zijn slechts twee tarieven), de meerdere schijven bij de inkomstenbelasting en de vele aftrekken bij de eenmanszaak en VoF.

Boekhouden voor Dummies

Boekhouden voor Dummies: Zelf doen of uitbesteden?

Nu je de vijf stappen weet:

 1. Verzamelen van alle binnenkomende en uitgaande facturen
 2. Creatie met deze facturen van een Winst en Verliesrekening en BTW overzicht
 3. Invullen en verzenden van een BTW-aangifte via de portal van de belastingdienst
 4. Balans en creatie hiervan
 5. Doen van inkomstenbelastingaangifte of vennootschapsbelasting (hier komt ook loonbelasting en dividendbelasting bij kijken).

Is het makkelijker om hier een beslissing over te nemen. Je kunt het volledig uitbesteden (KLIK HIER voor offerte), maar u kunt ook beslissen om alle stappen zelf te doen of sommige stappen zelf te doen (KLIK HIER voor de workshops die we aanbieden op dit gebied).

Boekhouden voor Dummies: Contact.

Voor al uw vragen kunt u bij ons terecht van maandag t/m zondag van 08.00 – 23.00 op 06-33034278 of via de mail: KLIK HIER